УКРАЇНА

 

НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ЗЛАТОПІЛЬСЬКА ГІМНАЗІЯ М. НОВОМИРГОРОДА

вул. Луначарського, 20 , м. Новомиргород, 26001 тел. 4-30-10, E-mail: zlato_kg@mail.ru

 

 

 

 

ЗВІТ

про проведення науково-педагогічного експерименту з проблеми «Розвиток творчості гімназистів шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій» у Златопільській гімназії за ІІ семестр 2009/2010 н.р.

 

Згідно з наказом управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 6 липня 2006 року № 286  «Про проведення науково-педагогічного експерименту регіонального рівня» Златопільська гімназія м. Новомиргорода проводить науково-педагогічний експеримент з проблеми «Розвиток творчості гімназистів шляхом впровадження  у навчально-виховний процес інноваційних технологій» з 1 вересня

2006 року по 31 травня 2012 року.

 Метою дослідження є проектування та апробація системи роботи з розвитку творчості гімназистів через впровадження інноваційних технологій ТРВЗ та Ейдетики у навчально-виховний процес.

Завданнями дослідження є:

- вивчення та аналіз стану розв’язання проблеми розвитку творчості особистості в науці та практиці;

- розробка моделі розвитку творчої особистості гімназиста в умовах закладу освіти нового типу, обгрунтування доцільності її впровадження;

- розробка та апробування моделі випускника гімназії з високим творчим потенціалом,

 оптимальним рівнем сформованості та навченості творчості;

- експериментально перевірити модель розвитку творчості гімназиста.

 

В основу дослідження покладено гіпотетичне припущення, що змодельована система роботи створить сприятливі умови для розвитку пізнавальної мотивації, інтелектуальних здібностей учнів, значно підвищить рівень творчості кожного гімназиста. Це уможливить належну адаптацію випускників гімназії до дорослого життя, сприятиме успішній реалізації їхнього творчого потенціалу, професійному самовизначенню, самодостатності.

 

            Основними напрямками експериментальної діяльності вчителів гімназії є:

 

·         проблематизація навчального матеріалу в предметних курсах засобами ТРВЗ-педагогіки ( постановка проблеми, використання АРПС);

·         використання СФП в навчальній діяльності;

·         використання у НВП системного оператора Альтшуллера (багатоекранну схему талановитого мислення );

·         використання методу проектів, технології звуження поля пошуку (гра «так-ні») у навчальній та виховній роботі;

·         використання елементів ейдетики, як засобу активізації психічних процесів, розвитку пам'яті;

·         організація роботи гуртків «Основи ТРВЗ», «Ейдетика»;

·         організація творчих тренінгів вчителями –предметниками, класними керівниками, керівниками гуртків «Основи ТРВЗ», «Ейдетика» (система завдань, що дозволяє творити, експериментувати з навчальним матеріалом і тим самим розвиває творчість та забезпечує мотивацію навчальної діяльності ;

·         подальше вивчення науково-теоретичних і практичних аспектів з даної проблематики;

·         регулярне ведення вчителями-експериментаторами інформаційних копілок і картотек матеріалів з питань експериментальної діяльності.   

 

Психолого-педагогічний моніторинг експериментальної діяльності проводиться за 3-ма напрямками:

-          психологічна діагностика (мотивація навчальної діяльності, творчі здібності, інтелектуальні здібності, рівень пізнавальної активності учнів);

-          діагностика творчих продуктів;

-          діагностика ЗУН

 

У ІІ семестрі 2009-2010 навчального року педагогічним колективом гімназії в процесі діяльності щодо реалізації завдань третього етапу науково-дослідного експерименту виконано таку роботу:

 

- проведено серію консультацій з науковим керівником експерименту в гімназії

Болсун С.А. з питань планування та організації виконання завдань третього етапу науково-педагогічного експерименту (протягом року);

 

- членами Науково-методичної ради проводилось консультування вчителів-експериментаторів з питань практичної реалізації програми експерименту (за потребою);

 

- продовжено роботу з формування банку інформації про педагогічні інноваційні технології, складено список літератури та адрес Інтернету з теми експерименту, які періодично поновлюються (протягом року);

 

- зібрано та систематизовано матеріал з теми експерименту напрацьований педколективом гімназії у 2009-2010 навчальному році (травень 2010 р.);

 

- проведено інтегроване засідання циклових комісій суспільно-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін «З досвіду використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі» (січень 2010 р.);

 

- участь у Всеукраїнській конференції по роботі з обдарованими дітьми на базі КОІППО . Виступ на тему «Робота з обдарованими дітьми в умовах експериментального навчального закладу» (квітень 2010 р.);

 

- участь у роботі обласної творчої групи вчителів, що впроваджують у навчально-виховний процес елементи ТРВЗ та ейдетики (травень 2010р);

 

- під час проведення семінару вчителів історії та семінару класних керівників  закладів освіти Новомиргородського району, що відбувся на базі гімназії, педколективом закладу  було проведено презентацію ТРВЗ-педагогіки та відкриті уроки з використанням інноваційних технологій, зокрема елементів ейдетики та ТРВЗ (березень 2010 р.);

 

- на засіданні педагогічної ради обговорювались питання пов'язані з експериментальною діяльністю гімназії: «Про хід реалізації завдань третього етапу експерименту» (січень 2010 р.), «Про підсумки реалізації завдань третього етапу науково-педагогічного експерименту у 2009/2010 навчальному році» (травень 2010 р.);

 

- проведено анкетування педагогічного та учнівського колективу з метою зондування розуміння завдань, виявлення проблем в реалізації третього етапу експерименту (травень 2010 р.);


- проведено моніторингове дослідження  навчальних досягнень учнів з окремих базових навчальних дисциплін за 2009/2010 навчальний рік (травень 2010 р.);

 

- поновлено матеріали на стендах «Златопільська гімназія – експериментальний майданчик регіонального рівня», «Дослідницько-експериментальна діяльність гімназії» (січень 2010 р.);

 

- організовано проведення експрес-семінарів з питань впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій (протягом року);

 

- організовано діяльність гуртків «Основи ТРВЗ» та «Ейдетика» (протягом року);

 

- проведено виховний захід «Свято Числа Пі» з використанням елементів ейдетики (березень 2010 р.);

                                                                                     

- випущено збірку міні творів учнів гімназії на тему «Підслухані думки» (березень 2010 р.);

 

- випущено збірку міні творів учнів гімназії на тему «Найважливіше для мене слово» (травень 2010 р.);

 

- випущено збірку методичних матеріалів вчителів гімназії «Розробки уроків з використанням ТРВЗ та ейдетики» (травень 2010 р.);

 

- проведено психолого-педагогічні дослідження учнів гімназії та ЗОШ №1: опитувальник особистісної схильності до творчості за Г.Девісом (травень 2010 р.), короткий тест творчого мислення П. Торенса (травень 2010 р. ), на основі яких створено порівняльну діаграму.

 

Сайт управляется системой uCoz