Організація виховної роботи

в Златопільській гімназії

м.Новомиргорода

Своєрідність виховної роботи в навчальному закладі нового типу полягає в єдності навчання та виховання, головна мета яких є виявлення здібних, обдарованих та талановитих дітей, де кожен знаходить собі заняття до душі. Виховна робота в гімназії спрямована на виховання національно-свідомого громадянина, здатного реалізувати свої здібності, знайти своє місце в житті, займати в ньому активну громадянську позицію, бути цілеспрямованою, принциповою, справедливою особистістю, готовою протистояти викликам глобалізації життя.

Основою виховання є національна ідея, яка відіграє роль важливого фактора, спрямованого на становлення учня як особистості, як патріота, громадянина України.

Виховна робота в гімназії здійснюється за такими принципами:

національної спрямованості, культуро відповідності, цілісності, суб’єктно- суб’єктної взаємодії, адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості, особистісної орієнтації, превентивності та технологізації.

         Виховання здійснюється за загально визначеними цінностями і якостями, такими як:

-         ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

-         ціннісне ставлення до людей;

-         ціннісне ставлення до природи;

-         ціннісне ставлення до мистецтва;

-         ціннісне ставлення до праці;

-         ціннісне ставлення до себе.

Основними формами виховної роботи в гімназії є такі:

     -  інформаційно-масові: зустрічі, інтелектуальні ігри, виховні години,  музичні перерви;                                                                                                                     -  діяльнісно – практичні, групові: робота творчих груп, екскурсії, свята,

конкурси;

-         інтерактивні: заняття в гуртках, секціях, клубах за інтересами;

-            індивідуальні: тимчасові та постійні доручення, творчі завдання, звіти;

-           наочні: виставки дитячої творчості, тематичні стінгазети.

 

Протягом останніх трьох років педагогічний та учнівський колективи гімназії працювали над вирішенням таких завдань:

покращення якості гімназійної роботи щодо створення умов для

особистісного розвитку і творчої самореалізації учня;

►  проведення цілеспрямованої роботи щодо створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного учня;

удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження й

апробацій особистісно-зорієнтованих технологій навчання і виховання;

удосконалення структури, змісту і форм методичної роботи, посилюючи

вплив на розвиток творчих якостей вчителя, результативності навчально-виховного процесу;

     ► формування особистості - патріота України, який усвідомлює свою

належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і

чітко орієнтується в сучасних релігіях;

забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її  здібностей, суспільних та власних інтересів;

формування в учнів національної свідомості, людської гідності;

створення і розвиток цінностей громадянського суспільства;

виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров»я та здоров»я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров»я;

розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді, формування національної інтелектуальної еліти, сприяння виконанню програми «Обдаровані діти України».

Управління виховною роботою у Златопільській гімназії здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи Моргун О.В., педагог-організатор Горбуліна О.В. та практичний психолог Скляренко О.Ф. спільно з методичним об’єднанням  класних керівників, головою якого є Мороз О.С.

 

 

Методичне об’єднання працює над проблемою «Забезпечення сприятливих умов для формування і самореалізації творчої, соціально активної і самодостатньої особистості відповідно до їх інтересів та суспільних вимог». Планування виховної роботи класними керівниками та педагогом-організатором є одними найголовніших чинників успішного виховного процесу. Педагогічний колектив гімназії володіє методикою планування.

Усі класні керівники складають психолога - педагогічну характеристику класу, формують цілі та завдання виховання. Кожен вчитель обрав проблемне питання, над яким працює:

Гончаренко В.М.                                                                                          Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи

Бирзул О.В                                                                                                        Розвиток індивідуальних здібностей дітей як засіб забезпечення умов для їх самореалізації

Гончарова В.А. Формування у дітей моральних цінностей з позиції добра, справедливості, правди, моральності

Зарудня А.М.

Виховання морально-етичної культури та творчих здібностей учнів

Козяр О.І.                                                                                                       Формування моральних якостей особистості шляхом моделювання життєвих ситуацій

Давиденко А.Ю.                                                                                        Згуртування дитячого колективу, створення сприятливого мікроклімату класу

Килівник Т.І.                                                                                                   Виховання свідомої дисципліни і любові до знань шляхом застосування особистісно орієнтованих методик виховання

Сиплива Л.В.                                                                                               Підготовка учнів до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація їх творчого потенціалу

Класні керівники планують виховну роботу з учнями, враховуючи такі питання :

I.                         Зміст роботи класного керівника та учнів класу.

II.                    Засідання активу класу.

 

III.                      Учнівські збори.

IV.                   Батьківські збори.

V.                        Відкриті виховні заходи.

VI.                   Індивідуальна робота з учнями.

VII.              Відвідування учнів за місцем проживання.

VIII.         Проведення інструктажів/з безпеки життєдіяльності.

IX.                   Робота з батьками.

X.                        Співпраця з вчителями - предметниками.

XI.                   Контроль за станом успішності учнів.

XII.              Контроль за відвідуванням учнями занять.

XIII.         Генеральне прибирання класу та закріпленої території.

XIV.      Чергування учнів класу по школі.

XV.           Участь у традиційних святах, конкурсах.

XVI.      Учнівське самоврядування.

XVII. Предметні тижні.

У кожному виховному плані є також план проведення бесід із безпеки життєдіяльності, що відповідає віковим особливостям учнів.

Класні керівники тісно співпрацюють на нарадах класних керівників, методичному об'єднанні класних керівників, експрес - семінарах, психолого -педагогічних семінарах, педагогічних радах. Вони діляться досвідом, досягненнями, напрацюваннями, аналізують та координують свою роботу.

Значна увага в гімназії приділяється національному вихованню.

В його основу покладено формування в підростаючого покоління культу рідного дому, виховання усвідомлення належності особистості до свого народу, нації, патріотизму; формування історичної пам'яті, громадянської позиції; формування соціальної активності.

Класними керівниками проводились відкриті виховні години: родинне свято "Квіти біля нашої хати", рольова гра «Святкування Старого Нового року» (Зарудня А.М. );

"У здоровому тілі - здоровий дух" , екскурсія в минуле «Ніхто не забутий, ніщо не забуто»(Козяр О.І. );

літературно-художня композиція "В сім"ї вольній, новій", година-реквієм «Чорнобиль-техногенна аварія людства» (Килівник Т.І. );

конкурс краси і грації "Міс гімназія", відверта розмова «Який птах, таке й гніздо», інтелектуальна гра "Магічна сімка" (Мороз О.С. );

круглий стіл "До річниці визволення Новомиргородщини від німецько-фашистських загарбників", проект «Мій рід – моя гордість», засідання інтелект - кафе "У світі професій"  (Бирзул О.В. );

романтичне побачення "День Валентина - день закоханих", українські вечорниці на сучасний лад "Тетянин день" (Гончаренко В.М.);

конкурсна програм "Як були ми козаками", історична стежка «Подорож до Запорізької Січі» (Гончарова В.А. );

літературна вітальня "Книга - мій друг", відверта розмова "Пізнай свою долю" (Сиплива Л.В.)

Постійно висвітлюються питання правового виховання і правової освіти на загальногімназійних тематичних  лінійках, на класних годинах проведені бесіди з учнями "Конституція в твоєму житті", "Твої права та обов"язки" тощо. З метою попередження дитячої злочинності, вдосконалення способу життя без порушень норм моралі здійснюється превентивне виховання.

З цією метою проведено:

бесіди "Правопорушення і юридична відповідальність" (5-11 класи); виховні години "Ти і закон" (9 клас), "Чи знаємо ми закон" (7 клас).

Виконуючи   завдання   громадянського   виховання,   вчителі гімназії передають молодому поколінню соціальний досвід, багатства духовної культури народу, своєрідність ментальності та світогляду.

З метою профілактичної роботи  в  гімназії склалась  система проведення і організації дозвілля гімназистів.

Протягом року проводяться виховні заходи в позаурочний час: вечори відпочинку (9-11 класи), інтелектуальні ігри (5-11 класи), зустрічі з працівниками органів внутрішніх справ, з працівниками відділу спорту, сім"ї та молоді, лікарем - наркологом, працівниками із служби порятунку.

Класні керівники тісно співпрацюють із батьківським комітетом класів та піклувальною радою гімназії, разом вирішують актуальні проблеми гімназійного життя, організовують екскурсії по рідному краю.

При необхідності батьки учнів надають посильну допомогу в оформленні класних кімнат, допомагають у проведенні косметичних ремонтів та естетичному оформленні навчального закладу.

Художньо - естетична освіта й виховання особистості здійснювалось

протягом року. У жовтні кожного року проводиться  для учнів 5-7 класів

конкурсно-розважальна програма"Вечір знайомства", для старшокласників -

конкурсна програма «Міс Гімназія», у березні для учнів 5-11 класів

проводиться конкурсна програма "Ну-мо, дівчата".

У приміщенні гімназії оформлено стенд творчих робіт гімназистів "Краса врятує

світ".

Щороку до загальногімназійних батьківських зборів готується виставка кращих науково-пошукових та творчих робіт учнів 5-11 класів. Для ознайомлення батьків із результатами творчої роботи гімназистів в коридорах та актовому залі гімназії періодично виставляються дитячі малюнки та стінгазети, вироби, виготовлені учнями на уроках трудового навчання та образотворчого мистецтва. До Дня учителя діти готували квіткові композиції "Дорогому вчителю" та музично-розважальну програму "Вітаємо Вас".

Невід'ємною частиною виховного процесу є екологічне виховання.

Щороку учні гімназії беруть участь в акціях "Посади сад", "Квітуй, Україно", "Зелений паросток майбутнього", проводиться гімназійний конкурс на краще озеленення класної кімнати. За кожним класом закріплена ділянка, на якій учні доглядають за квітами.

Велика увага приділяється безпеці життєдіяльності дітей та пропаганді здорового способу життя. Чотири рази на рік проводяться Тижні збереження життя та здоров"я дітей, розробляється план-сітка, за яким класні керівники, вчителі-предметники проводять заходи, спрямовані на збереження життя учнів, організовують конкурси, вікторини, виставки, екскурсії, зустрічі. Дружина юних рятувальників гімназії постійно бере активну участь у районному Фестивалі Дружин юних рятувальників. Щороку у вересні проводяться Олімпійські уроки, спортивні змагання "Веселі старти", конкурси малюнків та творів на спортивну тематику, гімназисти - постійні учасники районних спортивних змагання, на яких часто виборюють призові місця.

Медпрацівником гімназії систематично випускається санбюлетень "Здоров"я людини та способи його збереження", класними керівниками проводяться виховні години на теми: "Вплив куріння на молодий організм", "Зелений змій та його наслідки", "Жити в світі, де є ВІЛ".

Практичним психологом гімназії з метою пропаганди здорового способу життя та профілактики вироблення у гімназистів шкідливих звичок проведені

різні види тренінгів, анкетувань, бесід, анонімних діагностик шкідливих звичок.

Працюючи над реалізацією Концепції національного виховання, педколектив гімназії всю виховну роботу спрямовує на формування свідомого громадянина, гуманіста і патріота України.

У коридорах гімназії та у класних приміщеннях оформлено куточки Державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з Державними символами України - Гербом, Прапором, Гімном. Вчителі гімназії виховують в учнів повагу до Державного Герба, Прапора та Гімну. Багато    уваги    приділяється    питанню    вивчення української мови, історії та народних традицій.

Учні Златопільської гімназії завжди беруть активну участь в акціях та конкурсах різного рівня, серед яких:

-     Всеукраїнська    молодіжна   акція   «Пам'ятаймо минуле заради майбутнього»;

-     заочна першість України на кращу туристсько - краєзнавчу подорож учнівської молоді;

-     туристсько-краєзнавча експедиція «Краса і біль України»;

-     історико - географічна експедиція «Сто чудес України»;

-     акція «Джміль і бджілка»;

 

-        акція «Знай і люби свій рідний край»;

-        акція «Парки - легені міст і сіл»;

-        акція «Квітуй, Україно»;

-        щорічна лінійка пам'яті «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», а також

- «Дзвони Чорнобиля»;

Щороку (у вересні) проводиться місячник безпеки дорожнього руху «Увага!    Діти на дорозі». В ході місячника проводяться такі заходи :

-        години спілкування «Увага! Діти на дорозі» (для учнів 5-7 класів);

-        конкурс малюнків "Дитина. Дорога. Автомобіль" (для учнів 5-7 класів);

-        дискусія «Чи дотримуєшся ти правил дорожнього руху»

(для учнів 9 -11 кл);

-   бесіди з метою    попередження    дитячого дорожньо -
транспортного травматизму

(для учнів 5 – 11 кл).          

Учні гімназія щороку беруть участь в акції «Живи, книго!», до Всеукраїнського Дня бібліотек проведиться Тиждень книги, під час якого гімназисти  знайомляться з особливостями роботи гімназійної та районної дитячої бібліотек, відбуваються зустрічі з героями улюблених казок, конкурси на краще виконання віршів відомих поетів та власної поезії, вікторини, інтелектуальні ігри тощо.

Традиційними в гімназії стали зустрічі з цікавими людьми міста, району.

Для учнів 10-11 класу організовуються зустрічі з письменниками нашого краю: О.Жовною, Л.Попчук, М.Суржком.

Щовесни відбувається вшанування загиблих воїнів та ветеранів Великої Вітчизняної Війни. Волонтерський загін гімназистів доглядають могили  загиблих воїнів на цвинтарі  південної частини міста. Під час урочистих свят гімназисти покладають квіти до пам"ятника загиблим воїнам, який знаходиться на території нашого міста.

Класні керівники до підготовки та проведення виховних заходів залучають не лише учнів, а й батьків гімназистів, представників громадськості. Батьки гімназистів були активними учасниками конкурсно-розважальної програми "Вечір знайомства", конкурсної програми "Міс Гімназія",  "Ну-мо, дівчата", проекту «Мій рід, моя гордість» та ін. Традиційно учасники художньої самодіяльності гімназії вітають концертом працівників Новомиргородського РЕМу, РВУМВС поздоровляючи їх з професійним святом.

Щороку проводяться звітні концерти учасників художньої самодіяльності гімназії під час загальногімназійних батьківських зборів. Класні керівники з учнями заздалегідь готують концертні номери, які потім представляють батькам.

Значна увага колективом Златопільської гімназії приділяється традиційним гімназійним святам, серед яких:

-       Свято першого дзвоника;

-       свято «Дари осені»;

-       конкурсно-розважальна програма "Вечір знайомства";

-    конкурсна програма "Міс Гімназія",

-        День учителя;

-        спортивні змагання до Дня Збройних Сил України;

-        Новорічні ранки, карнавали;

-   День Святого Валентина;                    -   Міжнародний жіночий день;

-   конкурсна програма "Ну-мо, дівчата;

-    Шевченківські дні;

-       День учнівського самоврядування ;

-       День гумору;

-       День гімназії;

-       День Перемоги;

-       Свято останнього дзвоника;

-    Випускний вечір та ін.

З метою сприяння розвитку демократизації та залучення учнівської молоді до організації життєдіяльності гімназії у нашому навчальному закладі створено та забезпечується функціонування органу учнівського самоврядування - Вищої Ради гімназистів (ВРГ), до складу якого входять творчі, активні, ініціативні та дієві представники колективу гімназистів. ВРГ - орган учнівського самоврядування гімназії, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, забезпечення і захист прав та інтересів гімназистів, забезпечення виконання учнями їх обов'язків, сприяння навчальній та творчій діяльності учнівського колективу.

ВРГ тісно співпрацює з Новомиргородським Районним Парламентом Дітей.  Представники учнівського самоврядування гімназії неодноразово були переможцями та призерами конкурсів, які проводились під егідою РПД.

До складу ВРГ входять комітети:

- з питань підвищення ефективності навчання

- з питань учнівської етики

- з питань внутрішньогімназійного порядку

- з питань культурно-масової роботи

- з питань спортивно-масової роботи

- з питань клубної роботи.

Організація діяльності названих комітетів дає змогу залучити кращих представників учнівського колективу гімназистів до різноманітних видів діяльності, а також до управління справами навчального закладу. Робота учнів у комітетах учнівського самоврядування сприяє вихованню почуття господаря гімназії, класу, вмінню співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму.

Розроблено   Положення   про   вибори   голови   Вищої Ради

гімназистів і   голів комісій учнівського самоврядування,   в якому є такі

розділи:

I.  Загальні положення.

II.  Порядок і організація виборів.

III.Висунення та реєстрація кандидатів на посаду голови учнівського самоврядування та голів комісій.

IV.Голосування.

V. Підрахунок голосів і визначення результатів виборів.

Гімназійний парламент дітей розробив статут, в якому вказані загальні положення, мета і завдання, а також функції органів учнівського самоврядування.

Робота дитячого самоврядування гімназії базується на принципах:

а) самостійності;

б) відповідальності;

в) різноманітності;

г) взаємозв'язку;

г) відкритості;

д) системності;

с) консультативно - педагогічної підтримки.

План роботи затверджується на засіданні ВРГ.

Засідання парламенту проводяться один раз на півріччя. Відгуки про конкурси, зустрічі з цікавими людьми, дозвілля та навчання гімназистів неодноразово публікувались на сторінках районної газети .

Кожного року  лідери ВРГ займають першість у районному конкурсі «Лідерські посиденьки на Миколая».

Велика увага в гімназії приділяється фізичному вихованню учнів, зміцненню їх здоров'я, дотриманню санітарно - гігієнічних норм. Щороку у вересні проводяться змагання "Веселі старти" між учнями різних класів, Олімпійський урок, двічі на рік (вересень/травень) проводиться День здоровая.

Програмою Дня здоровя передбачається:

-конкурс на правильне розташування палатки;

-конкурс на найсмачнішу кашу;

-конкурс ікебан, девізів, емблем класів;

-змагання "Веселі старти";

- змагання у стрільбі з пневматичної зброї;

-змагання з футболу між збірними вчителів та учнів.

Учні, їх батьки та педагогічний колектив гімназії знайомляться з історією рідного краю, здійснюючи  туристичні поїздки до таких визначних місць як: Чигирин, Суботів, Холодний Яр, Мотроницький монастир, м.Умань, Кіровоград та на Хутір Надія, Черкас, Полтави, Великі Сорочинці.

Щороку на базі гімназії організовується діяльність оздоровчого майданчика, під час функціонування якого учні мають можливість оздоровитись, побувати на різноманітних екскурсіях (до річки, лісу, в ЦДЮТ, РЕМ, РДБ, ДЮСШ, РДА, Школи мистецтв тощо).

У відповідності до плану роботи гімназії, педагогічним колективом навчального закладу, щотижня проводяться години класного керівника, щовівторка - робоча учнівська лінійка, на якій подаються інформаційні хвилинки, оголошення, підводяться підсумки роботи за тиждень, відбувається перездача чергування учнів по гімназії.

Класними керівниками систематично проводяться бесіди щодо попередження дитячого травматизму і нещасних випадків у гімназії та за її межами. Щоп'ятниці організовується генеральне прибирання класних приміщень та закріпленої за класами території гімназїї. У гімназії працює методичне об'єднання класних керівників (МОКК). Метою роботи МОКК є:

-   підвищення   теоретичного,   науково   -   методичного   рівня   підготовки
класних керівників;

-  озброєння їх сучасними виховними технологіями;

-  забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання;

-   координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних
заходів класних колективів;

-    вивчення,   узагальнення   та   використання, прогресивного   педагогічного
досвіду роботи класних керівників;

- створення й розвиток системи виховної роботи.

Для забезпечення належної підготовки класних керівників запроваджуються такі форми роботи :

-      засідання методичного об'єднання класних керівників;

-      відкриті виховні заходи ;

-      нарада класних керівників ;

-      дискусії, диспути, семінари;

-      огляди літератури;

-      анкетування;

-      обговорення статей.

Особливу увагу педколектив гімназії приділяє індивідуальній роботі зі здібними та обдарованими дітьми і їх батьками. Батьки беруть активну участь у різних напрямках життя гімназії. Серед батьків учнів гімназії щороку проводиться анонімне анкетування з метою виявлення проблем, оцінок, зауважень до колективу гімназії, пропозицій, побажань тощо. Результати анкетування аналізуються адміністрацією гімназії спільно з практичним психологом та доводяться до відома педколективу.

У Златопільській гімназії проводиться активна робота по залученню учнів до занять в позакласних творчих об'єднаннях. До послуг гімназистів діє мережа гуртків (ейдетики, основ ТРВЗ, інформатики, художньої самодіяльності) та спортивних секцій (  баскетболу, волейболу ).

Задовольнити свої освітні потреби та здібності гімназисти мають можливість беручи участь у роботі клубів за інтересами. У гімназії діють такі дитячі творчі об'єднання:

історико-краєзнавчий клуб "Пошук" (керівник - Бирзул О.В.)  запрошує тих, хто:

1. Захоплюється минулим і хоче створити сучасність;

2.     Хто цікавиться таємницями історії і мріє збагнути світ;

 

     

 

                                                      

3.     Хто любить рідний край і хоче пізнати свою історію;

4.     Хто цінує людину і зберігає про неї пам"ять.

● Мале літературне товариство "Гуляйполе" (керівник - Гончаренко В.М.) Мета і зміст діяльності клубу:

дати можливість обдарованим та здібним дітям поспілкуватися, почитати  
власні твори, послухати українську класику, заохочувати дітей до творчості;

- надати допомогу бажаючим спробувати себе на літературній ниві;

виховувати любов до рідної землі, формувати позитивні людські якості.
Клуб проводить творчі засідання, вечори- зустрічі з цікавими людьми,
презентації творів членів клубу.

Клуб знатоків "Еврика" (керівник - Козяр О.С.).

Команда знатоків з 2005 року займає призові місця в обласному чемпіонаті

інтелектуальних ігор брейн- рингу та  «Що? Де? Коли?».

●  Шаховий клуб "Біла королева" (керівник - Козяр О.І)                                На перервах, у позаурочний час учні самостійно проводять турніри, результати записують до таблиці. Щороку визначається Чемпіон гімназії з шахів.

Клуб "Практична психологія" (керівник - Скляренко О.Ф.) об"єднує гімназистів, що цікавляться психологією. Члени клубу проводять інформаційно-просвітницьку роботу в учнівському колективі.

 

Наукове учнівське товариство "Горизонт" організовує науково-пошукову, дослідницьку роботу учнів гімназії.

Педагогічний колектив Златопільської гімназії одним з основних своїх завдань вважає постійний творчий пошук з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, виявлення та розвиток здібностей учнів, формування у підростаючого покоління прагнення до прекрасного, до служіння справі національного відродження України.

 

Сайт управляется системой uCoz