«ареестрований                           

Ќовомиргородським районним 

управл≥нн¤м юстиц≥њ                    

                                                      

 

     «атверджений

   загальними зборами

 наукового товариства

     ѕ–ќ“ќ ќЋ є1

     29 кв≥тн¤ 1999 року

 

 

—“ј“”“

 

самост≥йного наукового товариства Ђ√оризонтї

«латоп≥льськоњ г≥мназ≥њ

 

 

 

≤.«агальн≥ положенн¤

 

    Ќаукове “овариство ”чн≥в "√оризонт" (Ќ“”) Ї структурним п≥дрозд≥лом  ≥ровоградського територ≥ального в≥дд≥ленн¤ ћалоњ јкадем≥њ наук ”крањни.
    Ќ“” - творче об'Їднанн¤ учн≥в 8-11 клас≥в, що забезпечуЇ њхн≥й ≥нтелектуальний ≥ духовний розвиток, п≥дготовку до активноњ д≥¤льност≥ в галуз≥ науки та спри¤Ї самовизначенню в майбутн≥й профес≥њ.
    Ќ“” залучаЇ учн≥в до систематичноњ науково-досл≥дницькоњ, екстеритор≥альноњ д≥¤льност≥ з ≥стор≥њ та права, л≥тературознавства та заруб≥жноњ ф≥лолог≥њ, математики та ≥нформатики, ф≥зики та б≥олог≥њ, х≥м≥њ та географ≥њ, психолог≥њ тощо.
     Ќ“” "
√оризонт" в своњй робот≥ керуЇтьс¤ ѕоложенн¤м про ћалу јкадем≥ю наук ≥ науков≥ товариства учн≥в ”крањни, затвердженим наказом є35 ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни в≥д 11.02.1994р., чинним законодавством , та статутом «латоп≥льськоњ г≥мназ≥њ

≤≤. √оловн≥ завданн¤ самост≥йного наукового товариства Ђ√оризонтї:

-  ¬и¤вленн¤, розвиток та п≥дтримка талановитих та обдарованих учн≥в;

-  —творенн¤ умов дл¤ п≥двищенн¤ творчоњ активност≥ учн≥в, розвитку њх зд≥бностей та нахил≥в до самост≥йноњ досл≥дницькоњ д≥¤льност≥;

-  ѕоглибленн¤ знань учн≥в по р≥зним напр¤мкам природничих та гуман≥тарних наук;

-  –озвиток додатковоњ осв≥ти учн≥в шл¤хом залученн¤ до математичноњ науково-досл≥дницькоњ, експериментальноњ та винах≥дницькоњ роботи в р≥зних галуз¤х науки;

-  ќрган≥зац≥¤ та пошук шл¤х≥в дл¤ зд≥йсненн¤ морального та матер≥ального заохоченн¤ кращих учн≥в;

- ѕропаганда наукових досл≥джень та пошук≥в учн≥в.
- —творенн¤ умов дл¤ творчого самовдосконаленн¤
г≥мназист≥в

- ѕошук, в≥дб≥р, навчанн¤ та вихованн¤ зд≥бних та обдарованих юнак≥в та д≥вчат; формуванн¤ творчоњ та науковоњ ел≥ти у р≥зних галуз¤х сусп≥льного житт¤;

- ѕропаганда дос¤гнень науки ≥ техн≥ки, окремих наукових колектив≥в, видатних вчених, спр¤муванн¤ уваги молод≥ на науков≥ проблеми сьогоденн¤.

- «алученн¤ викладач≥в, студент≥в вищих навчальних заклад≥в осв≥ти, прац≥вник≥в наукових установ до активноњ роботи з творчо обдарованою молоддю у науков≥й, пошуков≥й, досл≥дницьк≥й, конструкторськ≥й та експериментальн≥й д≥¤льност≥;

- јктив≥зац≥¤ р≥зних форм позакласноњ роботи, спр¤мованоњ на наданн¤ знань понад осв≥тн≥й м≥н≥мум.

 

ќрган≥зац≥¤ д≥¤льност≥ Ќ“.

1.     Ќ“ працюЇ за р≥чним планом, розробл¤Ї та реал≥зуЇ програму головних напр¤мк≥в д≥¤льност≥.

2.     Ќ“ орган≥зовуЇ роботу з г≥мназистами прот¤гом календарного року.

3.     „ленами Ќ“ Ї г≥мназисти 8-11клас≥в , ¤к≥ обрали тему дл¤ науковоњ роботи та працюють над обраною темою.

4.     Ќауковими кер≥вниками тем Ї вчител≥ г≥мназ≥њ.

Ќ“ орган≥зовуЇ свою д≥¤льн≥сть у форм≥:

  • ≥ндив≥дуальноњ роботи учн≥в п≥д кер≥вництвом вчител≥в г≥мназ≥њ;
  • конференц≥й, конкурс≥в, ол≥мп≥ад, турн≥р≥в;
  • конкурс≥в-захист≥в науково-досл≥дницьких роб≥т;

 

V. ѕрава ≥ обовТ¤зки член≥в самост≥йного наукового товариства Ђ√оризонтї

 

1.     —амост≥йне наукове товариство складаЇтьс¤ ≥з слухач≥в, кандидат≥в та член≥в наукового товариства.

2.     —лухачами наукового товариства можуть стати учн≥ 8-11 клас≥в, ¤к≥ про¤вл¤ють зд≥бност≥ до поглибленого самост≥йного вивченн¤ наукових ≥ техн≥чних знань позашк≥льноњ програми та зд≥бност≥ до наукових досл≥джень, техн≥чноњ, декоративно-прикладноњ та художньоњ творчост≥. —лухач≥, кандидати та члени наукового товариства затверджуютьс¤ на загальних зборах в≥дд≥лень наукового товариства за пропозиц≥¤ми њх вчених рад та за насл≥дками захисту њх наукових роб≥т.

3.     „лени наукового товариства, ¤к≥ про¤вили особлив≥ науков≥ дос¤гненн¤, мають право виставл¤ти своњ науков≥ роботи на м≥ськ≥, обласн≥ конкурси наукових роб≥т.

4.     ¬чен≥, педагоги, ¤к≥ активно допомагають у робот≥ наукового товариства Ї його почесними членами.

 

 

V. —лухач≥, кандидати ≥ члени учн≥вського наукового товариства Ђ√оризонтї зобовТ¤зан≥:

 

-         сумл≥нно навчатис¤ ≥ працювати над самовдосконаленн¤м, пост≥йно оволод≥вати навичками досл≥дницькоњ, експериментальноњ роботи у обран≥й галуз≥ науки;

-         регул¤рно вносити членськ≥ внески, ¤кими Ї:

   а) роботи, виконан≥ за завданн¤ми вчених, учител≥в, творчих прац≥вник≥в;

   б) сконструйован≥, виготовлен≥ приклади, приклади, модел≥, навчально-наочн≥ пос≥бники дл¤ шк≥л та позашк≥льних заклад≥в;

   в) розроблен≥ та рецензован≥ науков≥ експериментальн≥ реферати, роботи на навчально-попул¤рн≥ теми;

   г) участь у предметних ол≥мп≥адах, конкурсах, науково-практичних конференц≥¤х, виставках тощо;

   д) бути активним пропагандистом дос¤гнень в≥тчизн¤ноњ науки ≥ техн≥ки.

 

Сайт управляется системой uCoz